Gdański Wysokolotny na Krajowej Wystawie Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza-Kielce 2016

W dniach 30 - 31. 01. 2016 roku w halach Targowych w Kielcach , odbyła się po raz piąty kolejna Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza zorganizowana przez Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza przy udziale Targów Kielce podczas którego Polski związek obchodził swój srebrny jubileusz 25 lecia .

Trzeba zaznaczyć ,że również w tym roku padł kolejny rekord ponieważ zaprezentowanych zostało ponad 7000 eksponatów do oceny sędziowskiej oraz około 8000 zwierząt w wolierach.

Najliczniej prezentowaną rasą gołębi był w tym roku King  (224 sztuki) a drugą w kolejności był  Gdański Wysokolotny w ilości 199 sztuk. Co cieszy nas ogromnie tym bardziej ,że Gdańskich było więcej niż w zeszłym roku. Trzecią najliczniej wystawianą rasą był Karier zaprezentowany w ilości 184 sztuki.

W tak licznej stawce gołębi Mistrzostwo Polski zdobył Ryszard Bielawski  z I kolekcją ocenioną na 381 pkt. z Klubu Sokoła Gdańskiego

  I wicemistrzem Polski został  Bogdan Miśkurka z II kolekcją ocenioną na 380 pkt. z ZKHGGW

II wicemistrzem Polski został Marcin Zadęcki  z III kolekcją ocenioną na 378 pkt. z ZKHGGW

W stawce  199 gołębi nie mogło obyć się bez wyróżnień i tytułów i tak oto zwycięzcą w rasie został gdański w kolorze białym  oceniony na 96 pkt. z hodowli Bogdana Miśkurki  z  ZKHGGW

Kolejne 3 gołębie zostały wyróżnione w rasie.

 Były to :  

Czarny z hodowli Ryszarda Bielawskiego  z Klubu Sokoła Gdańskiego oceniony na 96 pkt.

 Biały z hodowli Andrzeja Bujaka z Klubu Sokoła Gdańskiego oceniony na 95 pkt.

Czarny z hodowli Bogdana Miśkurki z ZKHGGW 95 pkt.

Warto dodać ,że zaprezentowana stawka gołębi była na wysokim poziomie  i widoczny jest progres w rozwoju tej rasy w Polsce oraz zmniejszające się różnice pomiędzy odmianami barwnymi. Tradycyjnie jak co roku ocena sędziów wzbudziła wiele emocji a gołębie w rysunkach zostały ocenione bardzo źle co widać po przyznanych tytułach i wyróżnieniach ( prym wiodły tu gołębie białe i czarne i tu pozwolę sobie zacytować Pana Jerzego Szawiela „ które są najłatwiejsze w hodowli”). Tak surowa ocena  jest sprzeczna z polityką obydwu Polskich klubów Gdańskich działających w Polsce i wbrew idei szkoleń dla sędziów podczas których omawiane były odmiany barwne i sędziowie mieli brać pod uwagę skalę trudności w hodowli gołębi trudnych odmian barwnych aby surową oceną nie zniechęcać hodowców do ich hodowania. Niestety tak się stało wbrew wspólnym przekonaniom i obranemu kierunkowi środowiska hodowców naszej rasy.

Mamy nadzieję ,że z tej wystawy zostaną wyciągnięte daleko idące wnioski i sędziowie , którzy nie czują odmian barwnych nie będą delegowani do ich  oceny w przyszłości gdyż w perspektywie organizacji VI Europejskiej Wystawy Gdańskiego Wysokolotnego ,która odbędzie się w tym roku w Gdańsku w dniach 10-11 grudnia postawiłoby to nas w bardzo niekorzystnym świetle jako organizatorów tego wielkiego święta jakim zapewne będzie ta wystawa.

Wśród wszystkich gołębi liczba ocen w zakresie 93-96 punktów  była na następującym poziomie:

96 pkt .-2 szt. ( biały i czarny)

95 pkt -10  szt. (6 czarnych , 2 białe , 1 jasny mazer , 1 żółty)

94 pkt -31 szt. ( 13 białych 6 czarnych , 3 jasne mazry, 2 żółte , 2 czerwone, 1 ciemny mazer, 1 sroka, 1 tiger, 1 płowy i 1 niebieski)

93 pkt - 50 szt. (13 białych , 11 czarnych , 11 gołębi z pasami, 6 zółtych, 4 sroki, 4 szymle, 2 jasne mazry, 1 ciemny mazer i 1 czerwony)

Hodowcy gdańskich zaprezentowali następujące odmiany barwne:

I grupa gołębie Jednobarwne

Białe 34 sztuki zaprezentowane prze następujących hodowców: Olszewski Adam, Bogdan Miśkurka , Polewacz Andrzej, Bujak Andrzej Szczepański Eugeniusz, Każmierczak Zenon ,  W tej odmianie barwnej było kilka naprawdę ładnych  gołębi było niestety też kilka sztuk o słabym pokroju i z kaczym dziobem i takie gołębie powinny być wyeliminowane z hodowli. Najwyżej oceniony gołąb uzyskał  96 pkt. i pochodził z hodowli Bogdana Miśkurki zostając Zwycięzca w rasie. Dodatkowo biały z hodowli Andrzeja Bujaka  został również Wyróżniony w Rasie zdobywając 95 punktów.

 Żółty 17 sztuk co jak na tą odmianę barwną to naprawdę świetny wynik gdyż w zeszłym roku było ich zaledwie 7 sztuk tą odmianę barwną  zaprezentowali następujący hodowcy Tomasz Strzelkowski, Zygmunt Formella , Andrzej Polewacz oraz  Marcin Zadęcki . Były to gołębie bardzo ładne w kolorze i budowie na ładnych głowach trzeba jednak popracować jeszcze nad strukturami upierzenia. Najwyżej ocenionym gołębiem był żółty  95 pkt. z hodowli Marcina Zadęckiego.

 Czerwony sztuk 11 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców Labuda Alfons , Andrzej Polewacz oraz Marcin Zadęcki. Wśród tej stawki były gołębie bardzo dobre jak i średnie w dalszym ciągu trzeba pracować nad głowa i ogonami oraz jednolitym kolorem . Najwyżej ocenionymi gołębiem były dwa czerwone z hodowli Alfonas Labudy  , które uzyskały po 94 punkty.

 Czarny 35 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Olszewski Adam, Bogdan Miśkurka,  Piór Eugeniusz,  Marcin Zadęcki, Bielawski Ryszard i Labuda Alfons . Były to gołębie  , ładne w kolorze ale trochę przykrótkie w głowach i nie wszystkie miały prawidłową postawę. Nie zmienia to jednak faktu ,że stawka była wyrównana .Najwyżej ocenionym gołębiem był czarny( 96 pkt.) z hodowli Ryszarda Bielawskiego , który dodatkowo został wyróżniony w rasie podobnie jak czarny z hodowli Bogdana Miśkurki , który uzyskał 95 punktów i również został wyróżniony w rasie.

 II Grupa gołębi w rysunkach

Jasny mazer 17 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Adam Olszewski , Bujak Andrzej , Andrzej Wilamowski , Formella Zygmunt, Szczepański Eugeniusz, Bogdan Miśkurka , Andrzej Polewacz.

 Tutaj podobnie jak w białych były gołębie bardzo ładne w pokroju, w koronach ale były też niestety gołębie z  nieprawidłowymi rysunkami i kaczymi dziobami i gołębie te powinno się wyeliminować z hodowli. Najwyżej ocenionym gołębiem był jasny mazer  (95 pkt.) z hodowli Eugeniusza Szczepańskiego. Był też 3-4 gołębie , które wyróżniały się w stawce i zostały bardzo źle ocenione ,co zgodnie przyznali hodowcy podczas spotkania przy klatkach co znacznie wypaczyło wyniki w tej odmianie barwnej

 Szymel  7 sztuk zaprezentowane przez Adama Olszewskiego i Andrzeja Wilamowskiego. Były to gołębie bardzo ładne pokrojowe jednak niestety ich ocena również pozostawiała wiele do życzenia

Ciemny mazer  8  sztuk zaprezentowana stawka robiła imponujące wrażenie . Były to gołębie o bardzo ładnych rysunkach i barwie i jak na trudny kolor naprawdę bardzo dobre  pokrojowo. Mazry te zaprezentował Darek Andrzejczak i Andrzej Polewacz.  Najwyżej ocenionym gołębiem ( 94 pkt. ) był ciemny mazer z hodowli Andrzeja Polewacza, Obiektywnie trzeba stwierdzić ,że gołębie te zostały skrzywdzone oceną sędziego .

 Sroka 20 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Darek Andrzejczak  Bujak Andrzej , Kowalczys Jan i Kowalczys Jędrzej , . Najwyżej ocenioną sroką w stawce była sroka z hodowli Panów Kowalczysów. Zaprezentowane były sroki czarne  niebieskie ,  czerwone i jako pokaz biało ogoniaste. Najwięcej pracy przed hodowcami w tej odmianie zdecydowanie jest przy poprawieniu pokroju gdyż w większości zaprezentowanych gołębi ich pokrój pozostawiał wiele do życzenia.

Tiger 4 sztuk zaprezentowane przez  Marcina Zadęckiego. Tigry były w kolorze żółtym i o tym jak rzadko występuję on w krajowych hodowlach świadczy liczba zaprezentowanych gołębi. Były to gołębie w niezłym rysunku , niezłe pokrojowo należy jednak popracować nad dziobami i poprawą ogonów. Najwyżej oceniony tiger uzyskał 94 punkty.

 

III Grupa gołębi pasiastych

 Niebieski 11 sztuk zaprezentowane przez następujących hodowców: Ryszard Bielawski i Marcin Zadęcki . Gołębie te były niezłe pokrojowo ale należy pracować nad ugruntowaniem barwy , dłuższą sylwetką i głową . Najwyżej ocenionym gołębiem w kolorze niebieskim ( 94 pkt ) pochodził z hodowli Ryszarda Bielawskiego.

Gołebie  żółto i czerwono płowe zostały zaprezentowane w ilości 16 sztuk   przez , Jędrzeja Kowalczysa oraz  Marcina Zadęckiego . W tym kolorze gdzie bardzo trudno o dobry materiał nawet w Niemczech cieszy rokroczny progres gdyż zaprezentowane gołębie miały ładne w miarę długie głowy ( już nie orzechowe) i miały choć nie wszystkie bardzo ładny pokrój . Niestety Pan sędzia był innego zdania i ocenił je bardzo źle.  W odmianie tej należy popracować nad strukturami upierzenia , czystością barwy oraz jasnym dziobem.

Ponad to Sławomir Wróbel jako pokaz zaprezentował 5 szt. Arlekinów ,oraz 5 srok białoogoniastych.

Na koniec chcemy przedstawić wyniki konkursu , który został rozegrany na wystawie w Kielcach o tytuł Mistrza Polski w odmianach barwnych , który wspólnie zorganizowały PKHSG oraz ZKHGGW 

Wyniki Konkursu Gołębi Rasy Gdański Wysokolotny - Sokół Gdański o tytuł  Mistrza Polski w Odmianach Barwnych na 

                          Krajowa Wystawa – Kielce 2016 .

Odmiana Barwna

Zwycięzca

I Kolekcja

II Kolekcja

III Kolekcja

Białe

Miśkurka Bogdan

Miśkurka Bogdan

Bujak Andrzej

Każmierczak Zenon

Czarne

Bielwski Ryszard

Bielwski Ryszard

Olszewski Adam

Miśkurka Bogdan

Żółte

Zadęcki Marcin

Zadęcki Marcin

Polewacz Andrzej

Labuda Alfons

Mazery

Szczepański Eugeniusz

Wilamowski Andrzej

Bujak Andrzej

 

Sroki

Kowalczys Jan Jędrzej

Kowalczys Jan Jędrzej

Bujak Andrzej

Darek Andrzejczak

Pasiate

Bielwski Ryszard

Bielwski Ryszard

Marcin Zadęcki

Kowalczys Jan Jędrzej

 

2 -  grupa   Czarne                          

3 – grupa   Jednobarwne  ( Czerwone,  Żółte,  )

4 – grupa   Mazery  ( Jasne Mazery,  Ciemne Mazery,  Szymle, )

5 – grupa   Sroki

6 – grupa   Wielobarwne  (  Bunty, Tigry, Arlekiny ,Szeki  )

7 – grupa  Pasiate (  Niebieskie z pasami, Płowe, Grochowe)

8 –          grupa   kolory bez wzorca  ( POKAZ - Sroki biało ogoniaste, Krymki, Szpice )

Każda odmiana barwna w której ilość gołębi jest większa niż dwanaście sztuk i wystawiać ją będzie co najmniej trzech wystawców stanowić będzie odrębną grupę  do konkursu ( Ten podział ma na celu wyrównywanie szans hodowcom w rzadko występujących odmianach barwnych) .

 

Na koniec chcielibyśmy jeszcze raz pogratulować wszystkim  hodowcom , którzy wzięli udział w Krajowej Wystawie , która jak zwykle była perfekcyjnie zorganizowana i jest naszym świętem. Mamy nadzieję ,że na kolejnej krajowej wystawie , która za rok również odbędzie się w Kielcach udział weźmie jeszcze większa liczba hodowców .Wcześniej jednak już dziś zapraszamy na Krajową Wystawę Gołębi Młodych  do Gdańska, która odbędzie się w dniach 10-11 grudnia a  w jej ramach odbędzie się VI Europejska Wystawa Gdańskiego Wysokolotnego i mam nadzieję ,że przyjadą na nią wszyscy czołowi hodowcy z Europy.

 

 

Zdjęcia i opracowanie: Marcin Zadęcki

 

 

Krajowa Wystawa Gołębi Młodych 2015

W dniach 21-22.11 2015 roku w Szczecinie odbyła się Krajowa Wystawa Gołębi Młodych  zorganizowana przez Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików  Tradycyjnie jak co roku stawka gdańskich była jedną z największych . Do konkursu zgłoszono 117 szt w kilku odmianach barwnych ( białe żółte , czerwone , czarne, szymle, jasne  mazry , żółtopłowe, czerwonopłowe, niebieskopłowe, niebieskie, grochy, sroki , tigry, bunty ,ciemne mazry.

Na tak prestiżowej wystawie nie mogło odbyć się bez wyróżnień oraz nagród.

Tytuł Młodzieżowego Mistrza Polski i I kolekcję zdobył Jacek Szulikowski i z ZKHGGW ocenioną na 380 pkt.

Młodzieżowym wicemistrzem Polski został Marcin Zadęcki z ZKHGGW z II kolekcją ocenioną na 377 pkt.

II Młodzieżowym wicemistrzem Polski został Andrzej Bujak z Klubu Sokoła Gdańskiego z III kolekcją ocenioną na 376 pkt.

W tak licznej stawce zwycięzcą w rasie został gdański w kolorze czerwonym  oceniony na 96 pkt. z hodowli Jacka Szulikowskiego   a 3 gołębie zostały wyróżnione w rasie.

Były to : Biały z hodowli Jacka Szulikowskiego z ZKHGGW 95 pkt.

Niebieski z hodowli Marcina Zadęckiego  z ZKHGGW 95 pkt.

Jasny mazer z hodowli Andrzeja Bujaka z Klubu Sokoła Gdańskiego 95 pkt.

Dodatkowo gołąb z hodowli Marcina Zadęckiego w kolorze niebieskim  zdobył puchar  i uznany został za najładniejszego gołębia wystawy w rasach polskich .

Warto dodać ,że zaprezentowana stawka gołębi była dużo bardziej wyrównana niż w ostatnich latach.

Wśród wszystkich gołębi liczba ocen była na następującym poziomie:

96 pkt .-2 szt.

95 pkt -4  szt.

94 pkt -23 szt.

93 pkt - 38 szt.

Wszystkim hodowcom gratulujemy oraz mamy nadzieję ,że na kolejnej krajowej wystawie gołębi  w Kielcach , która odbędzie się  w dniach 30-31 styczeń 2015 zaprezentuje się znacznie większa liczba hodowców a co za tym idzie będzie jeszcze więcej Gdańskich wysokolotnych.

Zdjęcia i opracowanie: Marcin Zadęcki

 

XV Klubowa Wystawa Gdańskich Wysokolotnych 2015

W dniach 21-22.11 2015 roku w Szczecinie w ramach Krajowej Wystawy Gołebi młodych  
organizowanej przez Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików odbyła się XV Klubowa Wystawa Gdańskich Wysokolotnych zorganizowana przez Członków Zachodniopomorskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdański Wysokotny. W XV Klubowej Wystwie pojawiły sie prawie wszystkie kolory hodowane przez Naszych Członków tj. biały czarny, czerwony, szymel, jasny mazer, ciemny mazer, bunty, sroki, tigry czerwonopłowe, żółtopłowe, 
niebieskopłowe.  Na tak prestiżowej wysatwie nie mogło odbyć sie bez wyróżnień oraz nagród.
 
Puchar Dorobku zdobył kol. Darek Andrzejczak - Gdańskimi w kolorze Ciemny mazer. 
Puchar Hodowcy kol. Jacek Szulikowski Gdańskimi w kolorze czerwonym .
Puchar Promocyjny natomiast kol. Jacek Szulikowski - Gdańskimi w kolorze ciemny mazer.
 
O godzinie 11 członkowie ZKHGGW spotkali się przy klatach aby wręczyć nagrody zwycięzcą i wysłuchać przemówienia prezesa Czesława Walczaka i kolegi Andrzeja Bujaka z Gdańska, który oficjalnie zaprosił nas na wystawę Europejską , która za rok odbędzie się w Gdańsku.
 
Nagrodzonym gratulujemy a wszystkich miłośników oraz sympatyków Gdańskich zapraszamy już na kolejną klubową wystawę w 2016 roku.

Gdański Wysokolotny na Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza-Kielce 2015

W dniach 24 - 25. 01. 2015 roku w halach Targowych w Kielcach , odbyła się po raz kolejny Krajowa Wystawa Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza zorganizowana przez Polski Związek Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza przy udziale Targów Kielce. Trzeba zaznaczyć ,że tym razem była to rekordowa wystawa ponieważ zaprezentowanych zostało ponad 6500 eksponatów z czego 5500 stanowiły gołębie. Blisko 500 hodowców, w tym również zagranicznych, wystawiło 5500 gołębi , 600 szt. drobiu a także 140 królików. Najliczniej prezentowaną rasą gołębi był Niemiecki wystawowy (247 sztuki) , druga w kolejności był King ( 233 sztuk) , trzecią Karier ( 195 sztuk )a czwartą co  bardzo nas cieszy Gdański Wysokolotny w ilości 170 sztuk.

Mistrzostwo Polski i I kolekcję zdobył Marcin Zadęcki z ZKHGGW ocenioną na 379 pkt. I wicemistrzem Polski został Kolega Tomasz Stenzel z Klubu Sokoła Gdańskiego z II kolekcją ocenioną na 375 pkt. II wicemistrzem Polski został Ryszard Bielawski z Klubu Sokoła Gdańskiego z III kolekcją ocenioną na 375 pkt. W tak licznej stawce zwycięzcą w rasie został gdański w kolorze czerwonym  oceniony na 96 pkt. z hodowli Marcina Zadęckiego  a 4 gołębie zostały wyróżnione w rasie. Były to :  Ciemny Mazer z hodowli Jacka Szulikowskiego z ZKHGGW 94 pkt.

Szymel z hodowli Czesława Walczaka z ZKHGGW 94 pkt.

 Żółtopłowy z hodowli Tomasza Stenzla z Klubu Sokoła Gdańskiego 94 pkt.

 Biały z hodowli Bogdana Miśkurki z ZKHGGW 95 pkt.

Warto dodać ,że zaprezentowana stawka gołębi była na wysokim poziomie i widoczny jest progres w rozwoju tej rasy w Polsce. Tradycyjnie jak co roku ocena sędziów wzbudziła wiele emocji a gołębie były ocenione surowo i najczęściej najwięcej punktów  bo nawet po 3 traciły za ogony. Tak surowa ocena byłą jednak w duchu szkolenia , które zostało przeprowadzone jesienią 2014 roku w Warszawie. Kolejnym owocem tego szkolenia był brak oceny dla odmian kolorystycznych nie występujących we wzorcu min. Arlekiny i Sroki biało ogoniaste - co cieszy.

Wśród wszystkich gołębi liczba ocen była na następującym poziomie:

96 pkt .-1 szt.

95 pkt -6 szt.

94 pkt -12 szt.

93 pkt - 50 szt.

Hodowcy gdańskich zaprezentowali następujące odmiany barwne: Biały 21 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Bogdan Miśkurka , Polewacz Andrzej, Szulikowski Jacek , Kowalczys Jan. Wśród gołębi białych było kilka gołębi naprawdę ładnych było niestety też kilka sztuk o słabym pokroju i takie gołębie powinny być wyeliminowane z hodowli. Najwyżej ocenione gołąbie uzyskały  95 pkt. ( 2 szt) i pochodziły z hodowli Bogdana Miśkurki i Jana Kowalczysa  Dodatkowo biały z hodowli Bogdana Miśkurki  został również Wyróżniony w Rasie.

 Żółty 7 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców Andrzej Polewacz i Marcin Zadęcki . Były to gołębie bardzo ładne w kolorze i budowie na ładnych głowach trzeba jednak popracować jeszcze nad strukturami upierzenia. Najwyżej ocenionym gołębiem był żółty 94 pkt. z hodowli Marcina Zadęckiego.

 Czerwony sztuk 9 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców Labuda Alfons , Andrzej Polewacz oraz Marcin Zadęcki. Były to gołębie bardzo ładne . Najwyżej ocenionym gołębiem był czerwony z hodowli Marcina Zadęckiego , który uzyskał jako jedyny w stawce 96 pkt. i został Zwycięzcą w rasie.

 Kolejnym najwyżej ocenionym gołębiem w kolorze czerwonym była również samica z  hodowli Marcina Zadęckiego 95 pkt.

 Czarny 36 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Bogdan Miśkurka, Szulikowski Jacek, Piór Eugeniusz, Kowalczys Jan, Marcin Zadęcki, Bielawski Ryszard i Labuda Alfons . Były to gołębie  , ładne w kolorze ale trochę przykrótkie w głowach i korpusie. Najwyżej ocenionym gołębiem był czarny( 95 pkt.) z hodowli Ryszarda Bielawskiego.

 Jasny mazer 17 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Czesław Walczak , Bujak Andrzej , Kowalczys Jan i Labuda Alfons.

 Tutaj podobnie jak w białych były gołębie bardzo ładne w pokroju, w koronach ale były też niestety gołębie z  nieprawidłowymi rysunkami i gołębie te powinno się wyeliminować z hodowli. Najwyżej ocenionym gołębiem był jasny mazer  (94 pkt.) z hodowli Czesława Walczaka , którego gołębie wyróżniały się zdecydowanie w tej stawce

 Szymel 4 sztuki zaprezentowane przez  Czesława Walczaka.

 Wszystkie zaprezentowane szymle były wysokiej klasy a szczególnej urody był szymel oceniony na 94 punkty , który dodatkowo został Wyróżniony w rasie.

Ciemny mazer 10 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Szulikowski Jacek i Andrzeja Bujaka. Były to gołębie bardzo ładne w rysunku i budowie. Najwyżej ocenionym gołębiem ( 94 pkt. ) był ciemny mazer z hodowli Jacka Szulikowskiego , który dodatkowo był Wyróżniony w Rasie. Obiektywnie trzeba stwierdzić ,że zdecydowanie lepszy materiał zaprezentował kolega Jacek Szulikowski.

 Sroka 25 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Bujak Andrzej , Kowalczys Jan , Kowalczys Jędrzej , Wróbel Sławomir i Tomasz Stenzel. Najwyżej ocenioną sroką w stawce była sroka w kolorze czarnym z hodowli Tomasza Stenzla , którego gołębie w tej odmianie barwnej zdecydowanie dominowały.  Ponadto zaprezentowane były sroki niebieskie , płowe i jako pokaz biało ogoniaste. Najwięcej pracy przed hodowcami w tej odmianie zdecydowanie jest przy poprawieniu pokroju gdyż w większości zaprezentowanych gołębi ich pokrój pozostawiał wiele do życzenia.

Rot bunt 4 sztuki zaprezentowane przez Jacka Szulikowskiego. Były to gołębie wysokiej klasy w ładnym rysunku mnicha na długich głowach . Jeden z nich oceniony został na 94 pkt.

Tiger 9 sztuk zaprezentowane prze następujących hodowców: Marcin Zadęcki i  Jan Kowalczys. Tigry były w kolorze żółtym , czerwonym i czarnym . Były to gołębie w niezłym rysunku , niezłe pokrojowo należy jednak popracować nad białym dziobem w przypadku czarnych. Najwyżej ocenionym gołębiem był żółty tiger z hodowli Marcina Zadęckiego oceniony na 94 pkt .

 Niebieski 11 sztuk i 1 szt niebiesko płowa zaprezentowane prze następujących hodowców: Marcin Zadęcki i Ryszard Bielawski. Gołębie te były niezłe pokrojowo ale należy pracować nad ugruntowaniem barwy i dłuższą sylwetką i głową. Najwyżej ocenionymi gołębiami w kolorze niebieskim ( 94 pkt ) były egzekwo po 1 sztuce z hodowli wyżej wspomnianych hodowców .

 Pasiaki czyli gołębie żółto i czerwono płowe zostały zaprezentowane w ilości 9 sztuk zaprezentowane przez Tomasza Stenzala, Jędrzeja Kowalczysa oraz  Marcina Zadęckiego . W tym kolorze gdzie bardzo trudno o dobry materiał nawet w Niemczech cieszy rokroczny progres gdyż zaprezentowane gołębie miały ładne w miarę długie głowy ( już nie orzechowe) i ładny rysunek . Najlepiej świadczy o tym fakt ,że żółtopłowy z hodowli Toamsza Stenzla została oceniony na 94 pkt i dodatkowo został  Wyróżniony w rasie, czerwono płowy z hodowli Jędrzeja Kowalczysa został oceniony na 95 pkt. , oraz Czerwono płowa  samica z hodowli Marcina Zadęckiego oceniona na 94 pkt. W odmianie tej należy popracować nad strukturami upierzenia oraz jasnym dziobem.

Ponad to Sławomir Wróbel jako pokaz zaprezentował 6 szt. Arlekinów , które naturalnie nie zostały ocenione.

Wszystkim hodowcom gratulujemy oraz mamy nadzieję ,że na kolejnej krajowej wystawie , która za rok również odbędzie się w Kielcach udział weźmie jeszcze większa liczba hodowców.

Zdjęcia i opracowanie: Marcin Zadęcki

GALERIA 

Strony

Subscribe to Zachodniopomorski Klub Hodowców Gdański Wysokolotny RSS
FacebookTab