XVI Klubowa Wystawa ZKHGGW - Szczecin 2014

W dniach 20-21.12 2014 roku w Szczecinie przy okazji  XV Wystawie Regionu Zachodniego im. Leona Cybulikana organizowanej przez Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików odbyła się XVI Klubową Wystawę Gdańskich Wysokolotnych zorganizowana przez Członków Zachodniopomorskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdański Wysokotny. W XVI Klubowej Wystwie pojawiły sie prawie wszystkie kolory hodowane przez Naszych Członków tj. biały czarny, czerwony, szymel, jasny mazer, ciemny mazer, bunty, sroki, tigry czerwonopłowe, żółtopłowe oraz rzadkie w hodowli szeki!.  Na tak prestiżowej wysatwie nie mogło odbyć sie bez wyróżnień oraz nagród. I tak, zwycięzcą XVI klubowej wystawy ZKHGGW został Gdański w kolorze szymel z hodowli kol. Czesława Walczaka 97 pkt, natomiast według nowo przyjętego sposobu nagradzania Puchar Dorobku zdobył kol. Sebastian Grabowski - Gdańskimi w kolorze białym, Puchar Hodowcy kol. Czesław Walczak Gdańskimi w kolorze jasny mazer oraz Puchar Promocyjny kol. Jacek Szulikowski - Gdańskimi w kolorze ciemny mazer. O godzinie 11 członkowie ZKHGGW spotkali się przy klatach aby zobaczyć nowy roll baner którego sponsorem jest jeden z klubowiczów. Następnie udano się do auli szkoły w której organizowana była wystawa, gdzie zostały wręczone puchary za zwycięstwo w rasie oraz kolekcje. Tuż po rozdaniu nagród udaliśmy się na mini szkolenie z zakresu barw oraz rysunków poszczególnych Gdańskich. Na zakończenie wystawy odbyła się sesja zdjęciowa w której udział wzięły nasze Gdańskie oraz członkowie. Nagrodzonym gratulujemy a wszystkich miłośników oraz sympatyków Gdańskich zapraszamy już na kolejną klubową wystawę w 2015 roku. Tym czasem zapraszamy do galerii.

GALERIA 

Gdański wysokolotny - Gorzów 2014

W dniach 22-23.11.2014 roku w Gorzowie odbyła się VII Gorzowska Wystawa Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Ptaków Egzotycznych organizowana przez Gorzowskie Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych - Krótkodziobych, Drobnego Inwentarza i Ptaków Egotycznych. W wystawie tej udział wzięli również członkowie ZKHGGW. Kolekcję rozłożyły sie następująco 1- Błaszkowski Grzegorz - 380 pkt. 2- Walczak Czesław - 379 pkt. 3- Matuszewicz Jan - 375 pkt. Za gościnę oraz wspaniale spędzony czas dziękujemi i deklarujemy swoją obecność już za rok. A tym czasem zapraszam do oglądania zdjęć z tej wystawy.

 

GALERIA 

XVI Klubowa Wystawa ZKHGGW - Szczecin 2014

Zachodniopomorski Klub Hodowców Gołębi Gdański Wysokolotny zaprasza wszystkich na XVI Klubową Wystawę Gdańskich Wysokolotnych organizowaną przy XV Wystawie Regionu Zachodniego im. Leona Cybulikana, która odbędzie się 20-21.12 2014 roku w Szczecinie. Ta Klubowa Wystawa będzie bardzo ważną wystawą, ponieważ po raz pierwszy Gdańskie zostaną ocenione według nowego sposobu oceniania przyjętego przez Klub. Jak już wcześniej pisaliśmy, duża stawka gołębi młodych na pokazie gwarantuje różnorodność kolorów oraz stawia tą Wystawę Klubową na bardzo wysokim poziomie. Serdecznie Zapraszamy!

Przegląd gołębi młodych Renice 2014 - relacja

W dniu 14 września 2014 r w Renicach ja co roku odbył się przegląd gołębi młodych w rasie Gdański Wysokolotny zorganizowany przez ZKHGGW. Nasze zebranie jak zwykle przebiegało w przyjemnej koleżeńskiej atmosferze niemal przy 100 % obecności wszystkich Klubowiczów a dodatkowo na nasze zebranie przyjechali koledzy hodowcy z Niemiec min. Prezydent Europejskiego Klubu Gdańskich Wysokolotnych Wilfried Schott oraz prezes jednego z 7 klubów w Niemczech Detelf Lange. Obydwaj koledzy z Niemczech mają uprawnienia sędziowskie i wraz z kolegą Irkiem Rogowskim i Andrzejem Wilamowskim ocenili liczną stawkę Gdańskich. Komisja sędziowska w 4 osobowym składzie I miejsce przyznała jasnemu Mazrowi z hodowli Czeslawa Walczaka II miejsce czarnemu z hodowli Marcina i Adama Olszewskich a III miejsce ciemnemu Mazrowi z hodowli Darka Andrzejczaka. Na przeglądzie gołębi młodych w stawce około 100 szt prezentowane były gołębie w następujących odmianach barwnych: białe, żółte, czerwone, czarne, jasne mazry czerwone , jasne mazry niebieskie, ciemne mazry ,szeki , czerwone bunty ,czarne sorki, niebieskie, niebieskie grochy, żółtopłowe , czerwonopłowe, niebieskopłowe, żółte tigry, czerwone tigry , czarne tigry. Tak wiele kolorów wprawiło w zachwyt naszych kolegów z Niemiec. Po ocenie gołębi młodych prze komisję sędziowską prezydent europejskiego klubu kolega Schott w formie małego szkolenia omówił szczegółowo wszytkie wystawione odmiany barwne podkreślając zarówno ich mocne jak i słabe strony zgodnie z obowiązującym wzorcem Gdańskiego Wysokolotnego. Pracę komisji sędziowskiej jak i szkolenie możecie zobaczyć na zdjęciach. Po części związanej z oceną i szkoleniem rozpoczęły się obrady klubu. Według harmonogramu ustaliliśmy cele naszego klubu na kolejny rok, przyjęliśmy sprawozdania oraz nowy sposób oceny, który będzie obowiązywać od XVI wystawy klubowej. Propozycje nagradzania gołębi Gdańskich na wystawach Klubowych

Puchar dorobku
6 - najwyżej ocenionych gołębi starych i młodych ( minimum dwa młode)
- jednego hodowcy
- jednego koloru

Puchar hodowcy
4 - najwyżej ocenione młode gołębie
- jednego hodowcy
- jednego koloru

Puchar promocyjny w rzadkim kolorze
3 - najwyżej ocenione gołębie stare i młode (minimum 1 młody)
- jednego hodowcy
- jednego koloru:
grochy, ciemny mazer, płowe, bunty, szeki, tigry, sroki .

Dodatkowo podczas zebrania miejsce miała mała uroczystość. Decyzją zarządu przyjęliśmy w poczet członków klubu ''nowych -starych'' hodowców. Zgodnie z powyższym honorowe legitymacje członkowskie otrzymali kolejno nasi koledzy : Wilfried Schott-prezydent Europejskiego Klubu Gdańskich Wysokolotnych , Detelf Lange - przewodniczący Północno-Wschodniego Klubu Gdańskich Wysokolotnych oraz Wiesław Rudzinek pierwszy prezes i założyciel naszego klubu. Uhonorowani koledzy nie kryli zaskoczenia i wzruszenia dziękując wszyskim członkom za takie wyróżnienie. Z przyjemnością ogłaszamy ,że XVI Klubowa Wystawa ZKHGGW odbędzie się w ramach prestiżowej wystawy Ziem Zachodnich w skład których wchodzi Szczecin, Poznań, Wrocław , Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski , która w tym roku odbędzie się w dniach 20-21 grudnia 2014 roku w Szczecinie. Duża stawka gołębi na przeglądzie gołębi młodych w Renicach zapowiada duże emocje. Przypminamy wszystkim klubowiczom , że konkurs odbędzie sie w tym roku na nowych zasadach , które przyjęliśmy na ostatnim zebraniu poprzez aklamację. Dziękujemy za czas oraz organizację poświęconą temu wydarzeniu i do zobaczenia już w grudniu!

 

GALERIA 

Strony

Subscribe to Zachodniopomorski Klub Hodowców Gdański Wysokolotny RSS
FacebookTab