Przegląd gołębi młodych Renice 2014 - relacja

W dniu 14 września 2014 r w Renicach ja co roku odbył się przegląd gołębi młodych w rasie Gdański Wysokolotny zorganizowany przez ZKHGGW. Nasze zebranie jak zwykle przebiegało w przyjemnej koleżeńskiej atmosferze niemal przy 100 % obecności wszystkich Klubowiczów a dodatkowo na nasze zebranie przyjechali koledzy hodowcy z Niemiec min. Prezydent Europejskiego Klubu Gdańskich Wysokolotnych Wilfried Schott oraz prezes jednego z 7 klubów w Niemczech Detelf Lange. Obydwaj koledzy z Niemczech mają uprawnienia sędziowskie i wraz z kolegą Irkiem Rogowskim i Andrzejem Wilamowskim ocenili liczną stawkę Gdańskich. Komisja sędziowska w 4 osobowym składzie I miejsce przyznała jasnemu Mazrowi z hodowli Czeslawa Walczaka II miejsce czarnemu z hodowli Marcina i Adama Olszewskich a III miejsce ciemnemu Mazrowi z hodowli Darka Andrzejczaka. Na przeglądzie gołębi młodych w stawce około 100 szt prezentowane były gołębie w następujących odmianach barwnych: białe, żółte, czerwone, czarne, jasne mazry czerwone , jasne mazry niebieskie, ciemne mazry ,szeki , czerwone bunty ,czarne sorki, niebieskie, niebieskie grochy, żółtopłowe , czerwonopłowe, niebieskopłowe, żółte tigry, czerwone tigry , czarne tigry. Tak wiele kolorów wprawiło w zachwyt naszych kolegów z Niemiec. Po ocenie gołębi młodych prze komisję sędziowską prezydent europejskiego klubu kolega Schott w formie małego szkolenia omówił szczegółowo wszytkie wystawione odmiany barwne podkreślając zarówno ich mocne jak i słabe strony zgodnie z obowiązującym wzorcem Gdańskiego Wysokolotnego. Pracę komisji sędziowskiej jak i szkolenie możecie zobaczyć na zdjęciach. Po części związanej z oceną i szkoleniem rozpoczęły się obrady klubu. Według harmonogramu ustaliliśmy cele naszego klubu na kolejny rok, przyjęliśmy sprawozdania oraz nowy sposób oceny, który będzie obowiązywać od XVI wystawy klubowej. Propozycje nagradzania gołębi Gdańskich na wystawach Klubowych

Puchar dorobku
6 - najwyżej ocenionych gołębi starych i młodych ( minimum dwa młode)
- jednego hodowcy
- jednego koloru

Puchar hodowcy
4 - najwyżej ocenione młode gołębie
- jednego hodowcy
- jednego koloru

Puchar promocyjny w rzadkim kolorze
3 - najwyżej ocenione gołębie stare i młode (minimum 1 młody)
- jednego hodowcy
- jednego koloru:
grochy, ciemny mazer, płowe, bunty, szeki, tigry, sroki .

Dodatkowo podczas zebrania miejsce miała mała uroczystość. Decyzją zarządu przyjęliśmy w poczet członków klubu ''nowych -starych'' hodowców. Zgodnie z powyższym honorowe legitymacje członkowskie otrzymali kolejno nasi koledzy : Wilfried Schott-prezydent Europejskiego Klubu Gdańskich Wysokolotnych , Detelf Lange - przewodniczący Północno-Wschodniego Klubu Gdańskich Wysokolotnych oraz Wiesław Rudzinek pierwszy prezes i założyciel naszego klubu. Uhonorowani koledzy nie kryli zaskoczenia i wzruszenia dziękując wszyskim członkom za takie wyróżnienie. Z przyjemnością ogłaszamy ,że XVI Klubowa Wystawa ZKHGGW odbędzie się w ramach prestiżowej wystawy Ziem Zachodnich w skład których wchodzi Szczecin, Poznań, Wrocław , Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski , która w tym roku odbędzie się w dniach 20-21 grudnia 2014 roku w Szczecinie. Duża stawka gołębi na przeglądzie gołębi młodych w Renicach zapowiada duże emocje. Przypminamy wszystkim klubowiczom , że konkurs odbędzie sie w tym roku na nowych zasadach , które przyjęliśmy na ostatnim zebraniu poprzez aklamację. Dziękujemy za czas oraz organizację poświęconą temu wydarzeniu i do zobaczenia już w grudniu!

 

GALERIA 

FacebookTab