XVI Klubowa Wystawa ZKHGGW - Szczecin 2014

W dniach 20-21.12 2014 roku w Szczecinie przy okazji  XV Wystawie Regionu Zachodniego im. Leona Cybulikana organizowanej przez Szczeciński Związek Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Królików odbyła się XVI Klubową Wystawę Gdańskich Wysokolotnych zorganizowana przez Członków Zachodniopomorskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdański Wysokotny. W XVI Klubowej Wystwie pojawiły sie prawie wszystkie kolory hodowane przez Naszych Członków tj. biały czarny, czerwony, szymel, jasny mazer, ciemny mazer, bunty, sroki, tigry czerwonopłowe, żółtopłowe oraz rzadkie w hodowli szeki!.  Na tak prestiżowej wysatwie nie mogło odbyć sie bez wyróżnień oraz nagród. I tak, zwycięzcą XVI klubowej wystawy ZKHGGW został Gdański w kolorze szymel z hodowli kol. Czesława Walczaka 97 pkt, natomiast według nowo przyjętego sposobu nagradzania Puchar Dorobku zdobył kol. Sebastian Grabowski - Gdańskimi w kolorze białym, Puchar Hodowcy kol. Czesław Walczak Gdańskimi w kolorze jasny mazer oraz Puchar Promocyjny kol. Jacek Szulikowski - Gdańskimi w kolorze ciemny mazer. O godzinie 11 członkowie ZKHGGW spotkali się przy klatach aby zobaczyć nowy roll baner którego sponsorem jest jeden z klubowiczów. Następnie udano się do auli szkoły w której organizowana była wystawa, gdzie zostały wręczone puchary za zwycięstwo w rasie oraz kolekcje. Tuż po rozdaniu nagród udaliśmy się na mini szkolenie z zakresu barw oraz rysunków poszczególnych Gdańskich. Na zakończenie wystawy odbyła się sesja zdjęciowa w której udział wzięły nasze Gdańskie oraz członkowie. Nagrodzonym gratulujemy a wszystkich miłośników oraz sympatyków Gdańskich zapraszamy już na kolejną klubową wystawę w 2015 roku. Tym czasem zapraszamy do galerii.

GALERIA 

FacebookTab