XXI Klubowa Wystawa Zachodniopomorskiego Klubu Hodowców Gołębi Gdański Wysokolotny

W dniach  6-7.10.2018 przy pięknej słonecznej pogodzie  w  siedzibie ZKHGGW w Renicach  odbyło się nasze coroczne spotkanie     . W sobotę od 7 .00 rano  nasi Klubowicze   , którzy przyjechali z całej Polski  , osadzali swoje gołębie w hali wystawowej  wg ustalonego wcześniej planu.  Dowodem na to jak wielkie jest to dla nas wydarzenie niech będzie postawa naszego kolegi klubowego Sebastiana Grabowskiego  , który przywiózł gołębie na wystawę po drodze na lotnisko. Dzięki temu udało nam się jeszcze wręczyć mu nagrodę za Zwycięstwo w Przeglądzie Gołębi Młodych , który odbył się w zeszłym roku w trakcie  XX Klubowej wystawy podczas , której obchodziliśmy XV rocznicę  powstania Klubu.
Na wystawie 14 klubowiczów zaprezentowało w sumie 170 sztuk gdański w rożnych odmianach barwnych   . Od razu na pierwszy rzut oka było wiadomo ,że sędziowie będą mieli ciężką prace gdyż zaprezentowany materiał hodowlany był naprawdę wysokiej  klasy . Potwierdziły to oceny wystawione przez sędziego międzynarodowego  Ireneusza Rogowskiego dla  Zwycięzców w poszczególnych odmianach barwnych  , które zostały  wycenione na 97 pkt.
Po uroczystym powitaniu  nasz kolega klubowy  -gospodarz Andrzej Dekiert  zaprosił wszystkich na śniadanie  do karczmy Wiking po , którym sędziowie zabrali się do pracy.
Po ocenie gołębi i zakończeniu  pracy nad katalogiem wszyscy razem wraz z  sędziami udaliśmy się  na szkolenie z odmian barwnych i omówiliśmy sobie wspólnie ocenione gołębie wyjaśniając niektóre wątpliwości co z pewnością zaowocuje w przyszłości i pozwoli nam za rok zaprezentować jeszcze lepszy materiał. Ponadto ustaliliśmy ,że poziom ciemnych mazrów od paru lat utrzymuje się na tak wysokim poziomie ,że został wyjęty z grupy trudnych odmian barwnych. Na dzień dzisiejszy do tej grupy zaliczamy gołębie płowe, tigry , bunty, szeki oraz sroki.
Po zakończeniu szkolenia udaliśmy się   na zebranie  klubowe według ustalonego wcześniej harmonogramu.
Porządek obrad XXI Klubowej Wystawy
1.Powitanie gości i członków klubu.
2.Omówienie mijającego roku , osiągnięć klubowiczów oraz wydarzeń bieżących.
3.Sprawozdanie skarbnika Sławomira Batkiewicza
4.Uchwała w sprawie nie aktywnych członków nie opłacających składek
5.Omówienie nadchodzącego sezonu wystawowego oraz udziału naszego klubu w nich oraz ustalenie terminarzu na kolejny rok.
6.Przyjęcie w poczet nowych Klubowiczów.
7.Wręczenie  nagród za XX wystawą klubową .
8.Wręczenie nagród za konkurs na FB.
9. Wolne wnioski ,dyskusja merytoryczna
10.Bankiet ;-)
Zebranie  Klubu prowadził Zarząd   czyli prezes  Czesław Walczak i vice prezes Marcin Zadęcki . Podczas   naszego zebrania    w koleżeńskiej atmosferze  wymienialiśmy poglądy  określaliśmy kierunki rozwoju  , deklarowaliśmy swój udział w poszczególnych wystawach .  Zgodnie z ustaleniami  na Krajowej Wystawie  Gołębi Młodych w Ciechocinku  w październiku swój udział  zadeklarował kolega Sławomir  Batkiewicz na wystawie Europejskiej w listopadzie w Danii , klub będzie reprezentowany przez  kolegę Ireneusza Rogowskiego oraz Tomasza Dziewiątkowskiego . W grudniu  do Lipska  w odwiedziny do kolegów z Niemiec   gdzie odbędzie się wystawa Zjednoczonych Klubów Niemieckich Hodowców Gdańskich Wysokolotnych wybiorą się na pewno Marcin Zadęcki , Piotrek Lasecki , Waldemar Roguski oraz  Łukasz Machlik.
Na Krajowej  Wystawie  w Kielcach w styczniu swój udział potwierdził na 100 %  Marcin Zadęcki  .
Ponadto koledzy zadeklarowali swój udział w lokalnych wystawach organizowanych w różnych miastach w Polsce.
Podczas  naszego spotkania  mięliśmy przyjemność gościć naszego serdecznego kolegę z Niemiec Ronalda Steidla  , który w imieniu byłego prezydenta Europejskiego Klubu  Wilfrida Schota  przekazał na nasze ręce   pamiątkową paterę dziękując za kilka lat owocnej współpracy.  Drugi talerz   przekazany został na nasze ręce dla  Pomorskiego Klubu Sokoła Gdańskiego.
Kolejnym punktem programu było przyjęcie w poczet Klubu dwóch  nowych członków  Waldemara Roguskiego oraz Łukasza Machalika.  Nowi koledzy  choć trudnią się hodowlą Gdańskich stosunkowo , krótko weszli w nasze szeregi z przytupem  . Łukasz zdobył wyróżnienie w   szymlach a Waldek Zwycięzcę w gdańskich w kolorze niebieskim . Po krótkiej prezentacji ich osoby zostały zatwierdzone i zostały wręczone im legitymacje klubowe.
 W sobotę również rozstrzygnięty został konkurs  ,który ogłosiliśmy na naszym profilu na Facebooku https://www.facebook.com/gdanskiwysokolotny/ z okazji  dołączenia  do naszego grona 500 fana , którzy to pochodzą z całego świata a nasze posty mają już  na tym etapie po 700-900 odsłon .
Pytanie brzmiało  „Ile odmian barwnych  zarejestrowane jest we wzorcu  Gdańskiego Wysokolotnego-Sokół Gdański EE-816 ? „ Nagrodą w tym konkursie była para Gdańskich od Zarządu ,a warunkiem jej odebrania była obecność w Renicach na wystawie.  Prawidłowa odpowiedz to 37 odmian barwnych a   warunki konkursu spełnił Łukasz Machlik dzięki czemu  odebrał z rąk   prezesa  Czesia Walczaka  nagrodę .
Kolejnym punktem programu było wręczenie nagród  za XX wystawę klubową , która odbyła się  9-10.09.2017 również w Renicach. Zwycięzcami tamtej wystawy zostali kolejno  Jacek Szulikowski z Czaplinka  -Puchar Hodowcy za najlepszą hodowlę gołębi młodych w 2017    wygrywając kolekcją ciemnych mazrów.
Czesław Walczak ze Szczecina -Puchar dorobku  za najlepszą hodowlę Gdańskich w 2017 roku   kolekcją  jasnych mazrów.
Marcin Zadęcki z Warszawy-Puchar Promocyjny za najlepszą hodowlę trudnych odmian barwnych  kolekcja tigrów.  
Zamiast tradycyjnych pucharów w tym roku nagrodą były doskonałe prace  Adama Dobrowolskiego   w metodzie suchej pasteli  prezentujące Gdańskie  w odmianach barwnych  , które pozwoliły namwygrać , spersonalizowane  imieniem i nazwiskiem oraz  obrączką rodową  przypisaną do hodowcy.
Ostatnim akordem  naszego zebrania   był bankiet  połączony z wystawna kolacją przygotowany przez kolegę Andrzeja Dekierta i jego żonę   a wesołe rozmowy i śmiech  trwały do północy.
 
W niedzielę  7.10.2018  nastąpiło  uroczyste wręczenie nagród   za XXI  wystawę  ZKHGGW  . Tym razem  bez konkurencyjny okazał się  Sławek Batkiewicz ze Szczecina  , który  zdobył wszystkie trzy nagrody  czyli Puchar Dorobku, Puchar Hodowcy i Puchar  Promocyjny  za zaprezentowanie  doskonałej kolekcji srok  czarnych w idealnym rysunku w ilości 16 sztuk .Gratulacje  Sławku
Zwycięzca przeglądu Gołębi Młodych natomiast  został  kolega Darek Andrzejczak   z Przelewic , który wyhodował doskonałego ciemnego mazra  w kolorze niebieskim czystego w kolorze  co zdarza się bardzo rzadko . Oceniony został on na 97  pkt na ,które z pewnością zasłużył. Brawo Darek.
 
W tym miejscu chciałbym również przedstawić hodowców ,którzy zaprezentowali swój materiał hodowlany oraz ich osiągnięcia .Na naszej wystawie 13 hodowców  zaprezentowało 165 Gdańskich wysokolotnych w 20 odmianach barwnych. . Byli to Mirosław Kijanka, który zaprezentował bardzo ciekawą kolekcję jasnych mazrów i szymli,  Jacek Racki, Sebastian Grabowski, Łukasz Machlik, Waldemar Roguski, Czesław Walczak, Darek Andrzejczak, Tomasz Dziewiątkowski, Andrzej Polewacz, Jacek Szulikowski, Ireneusz Rogowski, Sławomir Batkiewicz, Marcin Zadęcki.
Stawka była bardzo wyrównana a gołębie naprawdę wysokiej klasy a wśród całej stawki aż 13 gołębi zdobyło 97 punktów;18 sztuk zdobyło 96 punktów a 26 gołębi zdobyło 95 punktów.
 
W kolorze białym Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Sebastiana Grabowskigo zdobywając 97 pkt. Wyróżniony został gołąb Ireneusza Rogowskiego również oceniony na 97 pkt.
 
W kolorze czarnym Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Irenusza Rogowskiego  zdobywając 97 pkt. Wyróżniony został gołąb Jacka Rackiego również oceniony na 97 pkt.
 
W kolorze czerwonym Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Irenusza Rogowskiego  zdobywając 97 pkt.
W kolorze żółtym Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Marcina Zadęckiego  zdobywając 97 pkt. Wyróżniony został gołąb Jacka Rackiego oceniony na 96 pkt.
W kolorze szymel Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Czesława Walczaka  zdobywając 97 pkt. Wyróżniony został gołąb Łukasza Machlika oceniony na 96 pkt.
 
W kolorze ciemny mazer Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Darka Andrzejczaka  zdobywając 97 pkt. Wyróżniony został gołąb Tomasza Dziewiątkowskiego również oceniony na 97 pkt.
 
W kolorze jasny mazer Zwycięzcą został gołąb z hodowli Andrzeja Polewacza  zdobywając 97 pkt. Wyróżniony został gołąb Czesława Walczaka również oceniony na 97 pkt.
 
W kolorze czarna sroka Zwycięzcą został gołąb z hodowli Sławomira Batkiewicza  zdobywając 96 pkt. jak również Wyróżniony oceniony na 96 pkt.
 
W kolorze płowym Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Marcina Zadęckiego  zdobywając 96  pkt. Wyróżniony został również gołąb Marcina Zadęckiego w kolorze czerwono płowym oceniony na 94 pkt.
 
W kolorze bunt Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Jacka Szulikowskiego   zdobywając 97 pkt.
 
W kolorze niebieskim Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Waldemara Roguskiego   zdobywając 96  pkt. Wyróżniony został również gołąb Marcina Zadęckiego oceniony na 96 pkt.
 
W kolorze tiger Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Tomasza Dziewiątkowskiego  zdobywając 94  pkt.
 
W kolorze szek Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Jacka Szulikowskiego  zdobywając 96  pkt.
 
W kolorze niebieski groch Zwycięzcą  został gołąb z hodowli Marcina Zadęckiego   zdobywając 97 pkt.
 
Na zakończenie  zostaliśmy poinformowani ,że podczas XXII  klubowej wystawy w przyszłym roku odbędą się wybory gdyż kończy się kadencja obecnego Zarządu.   Po serdecznym pożegnaniu  mam nadzieję ,że każdy z kolegów  wyjechał  usatysfakcjonowany  z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku oraz ze świadomością  ,że po tym spotkaniu Klub jest jeszcze silniejszy. W mojej ocenie tworzymy naprawdę zgrany Team gdzie  zarówno starsi jak i młodsi hodowcy czują się dobrze i mają świadomość ,że są potrzebni
i ,że razem  przyczynimy się do dalszego rozwoju rasy i osiągniemy jeszcze wiele sukcesów.
Wszystkich , których zainteresował ten artykuł zapraszamy na naszą stronę internetową pod adresem www.zkhggw.com.pl gdzie znajdziecie galerie naszych hodowców i wiele zdjęć gdańskich zarówno z kraju jak i z zagranicy.
Na koniec jeszcze raz dziękuję  bardzo wszystkim  razem i każdemu z osobna za udział w wystawie i miło spędzony czas.
 
Z hodowlanym pozdrowieniem
Marcin Zadęcki
 

FacebookTab