Zaproszenie na giełdę


Zachodniopomorski Klub Hodowców Gołębi Gdański Wysokolotny zaprasza wszystkich kolegów hodowców oraz sympatyków rasy Gdański Wysokolotny na „Przegląd gołębi młodych - Renice 2013”. Pokaz oraz spotkanie członków klubu odbędzie się 22 wrześnie 2013 roku o godzinie 10:00 w Renicach. Podczas pokazu odbędzie spotkanie sprawozdawczo wyborcze oraz wyborynowych władz klubu.
FacebookTab