Zarząd

 

Skład zarządu:

Prezes : Czesław Walczak
V-ce Prezes : Marcin Zadęcki
Członek Zarządu : Sebastian Grabowski
Skarbnik: Sławomir Batkiewicz
Sekretarz : Bartosz Słabowski

 

Sąd koleżeński:

Przewodniczący: Ireneusz Rogowski
Członek: Bruno Kling
Członek: Bronisław Rubaszewski

 

 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący: Adam Olszewski
członek: Dariusz Andrzejczak
członek: Andrzej Wilamowski

 

FacebookTab